iGlaset API v2 (REST)

Sök artiklar:
Man kan använda siten för att söka fram exakt det urval av artiklar man vill ha.
t.ex: (Alla öl på systemet under 20 kr)
http://www.iglaset.se/articles?category=3&price=20&sb=1

Och byta ut den url'en till xml:
http://www.iglaset.se/articles.xml?category=3&price=20&sb=1

Hämta taggar för en viss kategori:
http://www.iglaset.se/tags/tags_by_category/[category_id].xml

Kommentarer för artiklar
http://www.iglaset.se/articles/[article_id]/comments.xml

Betygsatta artiklar av användare
http://www.iglaset.se/users/[user_id].xml?show=ratings
GET parametrar:
* order (name, rating, time) time är default
* page

Rekommenderade artiklar för användare
http://www.iglaset.se/users/[user_id].xml?show=recommendations
GET parametrar:
* order (name, rating) rating är default

Källare
http://www.iglaset.se/users/[user_id].xml?show=basement
t.ex:
Hämta källare för användare med ID 16
http://www.iglaset.se/users/16.xml?show=basement

Inköpslista
http://www.iglaset.se/users/[user_id].xml?show=purchase&user_credentials=[token]
T.ex:
Hämta inköpslista för användare med ID 16 (kräver autentisering)
http://www.iglaset.se/users/16.xml?show=purchase&user_credentials=xxxx

Betygsättning
http://www.iglaset.se/articles/[article_id]/rate.xml?rating=[0-10]&user_credentials=[token]
rating=0 Raderar betyget.
T.ex:
http://www.iglaset.se/articles/1/rate.xml?rating=5&user_credentials=xxx

Kommentera artikel
POST: http://www.iglaset.se/comments.xml?user_credentials=[token]
POST Parametrar:
* comment[article_id]
* comment[text]
T.ex:
curl -d 'comment[article_id]=1&comment[text]=test' http://www.iglaset.se/comments.xml?user_credentials=xxx

Visa artiklar med streckkod
http://www.iglaset.se/barcodes/show_by_ean/[ean].xml
t.ex
http://www.iglaset.se/barcodes/show_by_ean/7393714130006.xml

Föreslå streckkod för artikel
POST http://www.iglaset.se/barcodes/suggest_ean.xml?user_credentials=[token]
POST Parametrar:
* article_id
* ean

Autentisering:
För att nå API-anrop som kräver en inloggad användare måste man först göra ett inloggnings-anrop som returnerar en token:
http://www.iglaset.se/user_session.xml
POST Parametrar:
* user_session[username]
* user_session[password]
T.ex:
curl -d "user_session[username]=xxx&user_session[password]=xxx" http://www.iglaset.se/user_session.xml
Lyckat svar:
<authentication>
<result>Success</result>
<token>a13d77bf5aabb7e36a258335b1ff90f1e56f43b391cf1b6c</token>
</authentication>

Denna token använder man för varje api-androp som kräver user_credentials
t.ex:
http://www.iglaset.se/articles/846/rate.xml?rating=5&user_credentials=a13d77bf5aabb7e36a258335b1ff90f1e56f43b391cf1b6c