Carlshamns Flaggpunsch

Information
1 36 6.22

SPRIT 26%

Chart?cht=bvs&chco=eec290&chs=150x125&chd=t:2,1,3,2,3,7,5,9,4,0&chds=0,9&chbh=10&chl=1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
Producent

Altia Sweden

Ursprung

Finland
Skapades 2010-03-20
av iglaset
Karaktär: Fyllig, rik och frisk arrakskaraktär med balanserad sötma.

Ingen dryck är så svensk som den arraksdoftande punschen. Den 110-årige Flaggpunschen har med sin höga marknadsandel betecknats som det svenska folkets absoluta favorit.

Svenskarna uppfann punschen, och det är till övervägande delen vi som dricker den. Från 1700-talet och fram till mitten av 1900-talet dracks det stora mängder punsch i Sverige, mer än femton gånger så mycket per person som i dag. Till stor del berodde detta på att punschen lanserades ungefär samtidigt som hembränningen periodvis var förbjuden. Drycken var inte heller förknippad med kön eller klass - alla kunde dricka punsch. Punschsorterna var många och skilde sig åt med inovativa namn som Telefon-punsch, Hushålls-punsch, Kavalleri-punsch och till och med Sport-punsch och Bil-punsch.
Annons
Volym Pris Artikelnummer Sortiment
200 ml 67 Kr 58804 Ordinarie
200 ml 69 Kr 58804 Ordinarie
500 ml 144 Kr 58802 Ordinarie
500 ml 149 Kr 58802 Ordinarie
Logga in först
Årgång
Vaimo7
ungefär 11 år sedan (2008-12-04 23:44)
Inte illa ;)
9